ralen plus školenie

O nás

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá od roku 1998 pôsobí v bezpečnostnom priemysle. Doteraz sme poskytovali bezpečnostné služby v súlade so zákonmi č. 379/1997 Z.z. a č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a získali sme široký okruh skúsenosti z riadenia výkonu strážnej služby, detektívnej služby i v oblasti bezpečnostného poradenstva pre fyzické osoby a právnické osoby.

V súčasnosti sa zameriavame na:

  • odbornú prípravu osôb na výkon strážnej služby a detektívnej služby

  • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby
  • prípravu osôb na skúšku odbornej spôsobilosti