Pripravované kurzy SBS

preukaz-S

Kurz na preukaz typ S online forma

Termín kurzu: 9.3. – 17.3.2024

Cena : od 187 €

Kurz prebieha denne v školiacom stredisku v Bratislave na Novej Rožňavskej 136. Rozsah kurzu je 78 vyučovacích hodín. Po ukončení kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cena za kurz je 187 € + správne poplatky štátu za skúšku a vydanie preukazu v hodnote 33 €

Online prihlásenie
preukaz-P

             Kurz na preukaz typ P

Termín kurzu: po dohode so záujemcom 

Cena : od 330 €

Kurz prebieha po dohode s účastníkmi kurzu v počte 100 hodín buď dennou formou v školiacom stredisku v Bratislave, na Novej Rožňavskej 136 alebo diaľkovou formou cez internet. Po ukončení kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cena za kurz je 330 € + správne poplatky štátu za skúšku a vydanie preukazu v hodnote 66 €

Online prihlásenie