Preukazy a poradenstvo
pre SBS

Chcem preukaz SBS

Náš pracovník Vás bude kontaktovať s ponukou

Kurzy v Bratislave od 187 €

Sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, neváhajte a príhláste sa na kurz už dnes a
práca v súkromnej bezpečnosti je k Vám o krok bližšie

RALEN plus, s.r.o.

preukaz-S

Kurz na preukaz typ S online forma

Termín kurzu: 9.3. – 17.3.2024

Cena : od 187 €

Online prihlásenie
preukaz-P

                Kurz na preukaz typ P

Termín kurzu: po dohode so záujemcom

Cena : od 330 €

Online prihlásenie
preukazy sbs

Zameriavame sa predovšetkým na prípravu osôb na skúšku, ktorej cieľom je získanie preukazu odbornej spôsobilosti

RALEN plus, s.r.o.

Odborná príprava

Okrem prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti sa zameriavame na prípravu osôb na výkon, riadenia a kontrolu strážnej služby a detektívnej služby, ďalej prípravu osôb poskytujúcich ochranu finančných a bankových inštitúcií, ako aj prípravu osôb poskytujúcich ochranu objektov osobitnej dôležitosti

Viac info
Naše ostatné služby

Poradenstvo

Poradenská činnosť v rozsahu vymedzenom zákonom o súkromnej bezpečnosti. Dokážeme kvalifikovane poradiť pri riešení problémov súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostných služieb, napríklad so získaním licencie, zamestnávaním bezpečnostných pracovníkov, posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb a plnením ďalších predpokladov na výkon bezpečnostnej služby.

Viac info
Naše ostatné služby