Preukazy a poradenstvo
pre SBS

Chcem preukaz SBS

Náš pracovník Vás bude kontaktovať s ponukou

Kurzy v Bratislave od 187 €

Sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, neváhajte a príhláste sa na kurz už dnes a
práca v súkromnej bezpečnosti je k Vám o krok bližšie

RALEN plus, s.r.o.

preukaz-S

Kurz na preukaz typ S denná forma

Termín kurzu: 14.12. – 21.12.2023

Cena : od 187 €

Online prihlásenie
preukaz-P

Kurz na preukaz typ P denná forma

Termín kurzu: po dohode so záujemcom

Cena : od 330 €

Online prihlásenie
preukazy sbs

Zameriavame sa predovšetkým na prípravu osôb na skúšku, ktorej cieľom je získanie preukazu odbornej spôsobilosti

RALEN plus, s.r.o.

Poradenstvo

Poradenská činnosť v rozsahu vymedzenom zákonom o súkromnej bezpečnosti. Dokážeme kvalifikovane poradiť pri riešení problémov súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostných služieb, napríklad so získaním licencie, zamestnávaním bezpečnostných pracovníkov, posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb a plnením ďalších predpokladov na výkon bezpečnostnej služby.

Viac info
Naše ostatné služby

Odborná príprava

Okrem prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti sa zameriavame na prípravu osôb na výkon, riadenia a kontrolu strážnej služby a detektívnej služby, ďalej prípravu osôb poskytujúcich ochranu finančných a bankových inštitúcií, ako aj prípravu osôb poskytujúcich ochranu objektov osobitnej dôležitosti

Viac info
Naše ostatné služby