Facebook Twitter
SBS kurz za 187 eur.
Facebook Twitter
RALEN plus spol. s r.o., kurz sbs, odborná príprava, bezpečnostné služby, poradenstvo, preukaz sbs, odborná spôsobilosť

/

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá od roku 1998 pôsobí v bezpečnostnom priemysle. Doteraz sme  poskytovali bezpečnostné služby v súlade so zákonmi č. 379/1997 Z.z. a č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a získali sme široký okruh skúsenosti z riadenia výkonu strážnej služby, detektívnej služby i v oblasti bezpečnostného poradenstva pre fyzické osoby a právnické osoby.
 
Zameriavame sa predovšetkým na prípravu osôb na skúšku, ktorej cieľom je získanie preukazu odbornej spôsobilosti s oprávnením na výkon strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ale aj na podnikanie a výkon činnosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností v oblasti súkromnej bezpečnosti. V tejto oblasti máme stabilne dobré výsledky.
 
Okrem odbornej prípravy poskytujeme aj poradenskú činnosť v rozsahu vymedzenom zákonom o súkromnej bezpečnosti. Dokážeme kvalifikovane poradiť  pri riešení  problémov súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostných služieb, napríklad so získaním  licencie, zamestnávaním bezpečnostných pracovníkov, posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb a plnením ďalších predpokladov na výkon bezpečnostnej služby.
Služby:
  • Kurzy SBS na získanie preukazu typu S, P
  • Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
  • Poradenstvo v oblasti strážnej služby a detektívnej služby
  • Kontakt: 0905 419 547, 0905 446 571, mail: ralenplus.sbs@gmail.com
Prihláste sa na kurz:
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz