Príprava osôb na skúšku pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti na výkon a podnikanie v oblasti strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Poskytovanie odborných rád (poradenstvo) pri prevádzkovaní strážnej služby alebo detektívnej služby. Špecializovaná a všeobecná príprava osôb na výkon strážnej služby a detektívnej služby.
Napíšte nám
Meno (*)
Priezvisko (*)
Dátum narodenia (*)
Adresa bydliska (*)
Telefón (*)
E-mail
Váš dotaz
O nás

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá od roku 1998 pôsobí v bezpečnostnom priemysle. Doteraz sme  poskytovali bezpečnostné služby v súlade so zákonmi č. 379/1997 Z.z. a č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a získali sme široký okruh skúsenosti z riadenia výkonu strážnej služby, detektívnej služby i v oblasti bezpečnostného poradenstva pre fyzické osoby a právnické osoby.

Zameriavame sa predovšetkým na prípravu osôb na skúšku, ktorej cieľom je získanie preukazu odbornej spôsobilosti s oprávnením na výkon strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ale aj na podnikanie a výkon činnosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností v oblasti súkromnej bezpečnosti. V tejto oblasti máme stabilne dobré výsledky.

Okrem odbornej prípravy poskytujeme aj poradenskú činnosť v rozsahu vymedzenom zákonom o súkromnej bezpečnosti. Dokážeme kvalifikovane poradiť  pri riešení  problémov súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostných služieb, napríklad so získaním  licencie, zamestnávaním bezpečnostných pracovníkov, posudzovaním bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb a plnením ďalších predpokladov na výkon bezpečnostnej služby.

 

 Kľúčové slová na vyhľadávanie cez internet:

 • cenník kurzov SBS
 • kurzy sbs
 • sbs kurz
 • sbs preukaz
 • preukaz sbs
 • preukaz odbornej spôsobilosti
 • odborná spôsobilosť sbs
 • sbs poradenstvo
 • bezpečnostné služby
 • strážna služba
 • termíny kurzov sbs